HEDEFLENEN
$/YIL

11.363.568

20.07.2024 TARİHİ İLE ENERJİ GELİRİMİZ...

$/YIL

$/AY

$/GÜN
Kurumsal

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Türkiye’de 7 şehirde 22 santrale ve toplam 53,41 MWp kurulu güce sahiptir.

Hakkımızda

Faktoring Nedir?

Şirket’in faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışıdır.

Şirket 6 adet bağlı ortaklığı ve bu bağlı ortaklıkların sahip olduğu güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen elektrik ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde elektrik dağıtım kuruluşlarına satılmaktadır.  

Şirket’in merkezi İstanbul/Beşiktaş’tadır. Şirket 05.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan ve 09.03.2021 tarihinde tescil edilen genel kurur kararıyla şirket merkezini İzmir ili Bayraklı ilçesinden İstanbul ili Beşiktaş ilçesine taşıma kararı almıştır.

Kartal Enerji, Manisa, Denizli, Aksaray ,Sivas, Ankara, Antalya ve Konya illerinde bulunan toplam 53.414.33 kWp kurulu güce sahip 22 adet lisanssız güneş enerjisi santrali ile YEKDEM kapsamında alım garantisi ve sabit fiyat ile elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır.

Mevcut tesislerin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Konya/Yunak
2.265,12 kWp
Manisa Dombaylı
9.654,48 kWp
Manisa Esenyazı
4.561,92 kWp
Manisa Attalos
3.224,07 kWp
Manisa Başıbüyük
10.264,32 kWp
Sivas/İmamdamı
8.814,96 kWp
Denizli/Çorbacılar
2.798,40 kWp
Aksaray/Ağzıkarahan
2.386,02 kWp
Ankara/Çubuk
4.697,36 kWp
Antalya/Alanya
4.747,68 kWp
  • Şirket’in güneş enerjisi santrallerinin tamamı uzaktan izlemeye imkan veren SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) sistemlerine sahip olup, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin şebekeye aktarılması işlemleri tek bir merkezden gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir.

Tarihçe

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin  Tarihçesi

Şirket, H15 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanıyla 26.12.2014 yılında İstanbul/Beşiktaş’ta 953645 ticaret sicil numarasıyla anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışından ibarettir.

24.03.2021 tarihi itibarıyla H15 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin unvanı Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket’in hâlihazırda toplam kurulu gücü 53.414,33 kWp güneş enerjisi santrali bulunan 10 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bu bağlı ortaklıkların detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Alsun İşletme Ve Yönetim A.Ş.
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
9.06.2016
AC Güç (kWe)
999,90
DC Güç (kWp)
1.137,51
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (kWe)
999,50
DC Güç (kWp)
1.206,81
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
5.05.2016
AC Güç (kWe)
6.997,06
DC Güç (kWp)
8.447,67
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
6.09.2017
AC Güç (kWe)
1.932,00
DC Güç (kWp)
2.086,56
Lokasyon
Kula/Manisa
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (kWe)
3.996,00
DC Güç (kWp)
4.561,92
Lokasyon
Kula/Manisa
Kabul Tarihi
27.09.2017
AC Güç (kWe)
3.996,00
DC Güç (kWp)
4.561,92
Lokasyon
Kula/Manisa
Kabul Tarihi
14.11.2017
AC Güç (kWe)
4.995,00
DC Güç (kWp)
5.702,40
Lokasyon
Çorbacılar/Denizli
Kabul Tarihi
27.10.2017
AC Güç (kWe)
2.400,00
DC Güç (kWp)
2.798,40
Lokasyon
Kangal/Sivas
Kabul Tarihi
11.04.2017
AC Güç (kWe)
6.000,00
DC Güç (kWp)
6.576,24
Lokasyon
Ağzıkarahan/Aksaray
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (kWe)
998,92
DC Güç (kWp)
1.193,01
Lokasyon
Ağzıkarahan/Aksaray
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (kWe)
998,92
DC Güç (kWp)
1.193,01
Anilin-e Prodüksiyon Tic. A.Ş.
Lokasyon
Kangal/Sivas
Kabul Tarihi
28.04.2017
AC Güç (kWe)
1.000,00
DC Güç (kWp)
1.119,36
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Lokasyon
Kangal/Sivas
Kabul Tarihi
28.04.2017
AC Güç (kWe)
1.000,00
DC Güç (kWp)
1.119,36
Büyükdere Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
22.04.2020
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.154,34
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.217,16
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.413,72
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.058,40
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.058,40
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
13.12.2019
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.121,48
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
13.12.2019
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.154,34
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
18.01.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.267,20
Makasçı Enerji Üretim A.Ş.
Lokasyon
Konya/Yunak
Kabul Tarihi
25.01.2017
DC Güç (kWp)
2.265,12
Toplam
AC Güç (kWe)
46.289,00
DC Güç (kWp)
53.414.33
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş’nin Bağlı Ortaklıklarının Tarihçesi;
ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM A.Ş.
ANİLİNE PRODÜKSİYON. TİC. A.Ş.
OSDES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
MAKASÇI ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ.
BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Ortaklık Yapısı

KARTAL YENİLENEBİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Ortağın Adı / Unvanı
İCG Finansal Danışmanlık AŞ
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ
Güler Yatırım Holding AŞ
A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Diğer
Toplam
Pay Grubu*
A
A
A
A
B
B
Pay Tutarı (TL)
2.750.000
3.300.000
2.750.000
2.200.000
11.000.002
32.999.998
55.000.000
Pay Oranı (%)
5,00%
6,00%
5,00%
4,00%
20,00%
60,00%
100,00%
* Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin esas sözleşmesinin 7'nci maddesi çerçevesinde, (5) üyeden oluşan yönetim kurulunun (2) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 10'uncu maddesi çerçevesinde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu payların (5) oy hakkı bulunmakta iken, (B) Grubu payların ise (1) oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Mesajı

Kartal Yenilenebilir Enerji olarak tüm paydaşlarımızı kapsayan bir memnuniyet, hoşgörü ve saygı anlayışını benimseyerek yolculuğumuza yaratıcı, yenilikçi ve öncü olarak devam etmekteyiz. Yolculuğumuzda çevreye duyarlı bir şekilde güneş enerjisi sektöründe ulusal ve uluslararası alanda öncü olmayı hedefleyerek ilerliyoruz. Enerji projelerimiz ile ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmaktan gurur duyarak çağdaş enerji dönüşümüne öncülük etmekteyiz.

Gelecekteki çalışmalarımızla da ekosistemi ve tarıma dayalı yerel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz. Kartal Enerji’yi güçlü ve rekabetçi kılan en önemli unsur çalışanlarımız olup, yetkin, yaratıcı, çözüm odaklı ve çevreye duyarlı çalışma arkadaşlarımız grubumuzun temellerini oluşturmaktadır. Bu anlayışla, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkı sağlayacak ve yetkinliklerini geliştirecek bir ortam sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir.

İlkelerimizi hayata geçirmeye devam etmek dileğiyle, tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza saygı, sevgi ve selamlarımızı sunarız.

Kartal Enerji Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Murat Güler / Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Haluk Güner / Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Terzi / Yönetim Kurulu Üyesi
Zeliha Ege / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Başar Yılmaz / Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

Vizyon& Misyon

Vizyonumuz
Öngörülebilir, düzenli nakit akışı sağlayan ve yüksek karlılığı olan projeleri geliştirip hayata geçirerek işimizi sürekli büyütür ve Türkiye ile bulunduğu bölgedeki en güçlü yatırımcı şirketlerden biri olmak için çalışırız. 
Misyonumuz
Girişimci ve yenilikçi yöntemlerimiz ile esnek ve dinamik yeteneklerimizi, çevre dostu teknolojilerle beraber kullanarak hızlı sonuç üretmeye ve tüm paydaşlarımıza en fazla katma değeri yaratmaya odaklanıyoruz.

Enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübelerimiz ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığımız ve kendini her zaman yenileyen eğitimli ve kaliteli çalışan kadromuzla, verimliliği yüksek projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.
"Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz
KABUL EDİYORUM KABUL ETMİYORUM SİTEDEN AYRIL